Delta Finans

Finansal Kurumlar Nedir İşleyişi Nasıldır

Finansal Kurumlar Nedir İşleyişi Nasıldır

Bankalar kredi birlikleri varlık yönetimi şirketleri gibi toplulukların oluşturduğu kaynaktır. Finansal kurumlar ellerindeki mevcut kaynakları kitlelerine oluşturduğu bir organizasyon ile eşit bir şekilde dağıtan kurumdur. Aslına bakıldığında bu kurumlar belli başlı yapılardır. Bunlar Merkez bankaları, ticari bankalar, katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları, sigorta şirketleri gibi önde gelen kurumlardır.

Finansal Kurumlar Nedir İşleyişi Nasıldır

Bu tip kurumların iki önemli fonksiyonu bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla aracılık fonksiyonu ve varlık dönüşümdür. Sermaye Piyasası faaliyetlerinde konumlanmak üzere SPK tarafından düzenlenmiştir.

Finansal Kurumlar Hayatımıza Kat Ve Kolaylıkla Bilinmektedirler

Mevcut sistemin gelişimi ve ekonomik büyüme ilişkisi uzun zamandır tartışılmaktadır. Finansal kurumların finansal piyasalar oluşturmaktadır. Ekonominin sağlıklı bir şekilde gelişmesi devam ettirilebilir olması için doğru işleyen finansal piyasaları araçlara ihtiyaç vardır. Finansal piyasaların temel öderim fon arz ve talep edenler finansal araçlar yasal kuruluşlar ve finansal sistemin denetlenerek ve düzenlenerek sorumuz tutulmasıdır.

Piyasa Çeşitleri

Piyasalar 4 farklı şekilde sınıflandırılabilir. Bunlar borçlanma piyasası öz kaynak piyasası 1 ve ikincil Piyasalar borsa ve tezgah üstü piyasalar para ve sermaye piyasaları nedir. Uzun vadeli borçlanmanın yapıldığı temel aracı tercihen öz kaynak piyasasının temel aracı ise hisse senettir.

Piyasalar 4 farklı şekilde sınıflandırılabilir Bunlar 1 ve ikincil Piyasalar Borsalar ve tezgah üstü piyasalar para ve sermaye piyasaları olmak üzereyim 4 sınıfta incelenir.

Ekonomi alışverişi sırasında yapılan sözleşmenin niteliğine ve niceliğine göre değişmektedir. Araçların temel ili hisse senetleri oluşturmaktadır. Bir borçlanma aracı olan finansmanlara bağlı olan araçlar hem kamu kurumu kuruluşları ve çalışanları hem de özel sektör çalışan ve kuruluşlarının özel kuruluşlar tarafından kullanılabilmektedir.

Finansal Kurumların Yararları

Günümüzde mevcut sisteme ait kuruluşların en birinci uzmanlık alanı olarak görülen bilgi ve likidite mahiyetine ve riskini azaltmaktır. İşten maliyetini azaltır ve işlem maliyet politikası yapılmaktadır. Mevcut finansal araçlar üretildikleri için bu ismi türev araçlardan almaktadırlar.

Para Yaratan Finansal Kurumlar

Mevcut kurumlar içerisinde para yaratan bazı mekanizmalar bulunmaktadır. Bunlar fon, Arzu ve talebin oldukça büyük bir oranını karşılaştıran ve satın alma gücü ile türeten kuruluşlardır. 3 başlık halinde gözlenen Merkez bankaları, ticari bankalar ve katılım bankalarıdır. Elimizde var olan bu üç maddeyi detaylandırarak açıklamak gerekirse;

Merkez bankaları: bankaların ticari anlamda bankaların kuruluşundan sonra sosyal ve iktisadi olguların gelişmesinin bir sonucu olarak günümüze gelmiştir. Para basma yetkisine sahip olan Merkez bankaları kredi ve döviz politikalarını belirleyen uygulayan finansal kaynaklardır.

Ticari bankalar: ilk olarak ortaya çıkan bir bankacılık türü olmakla birlikte ticari bankalar mevduat üzerinden giderek kredi veren kurumlardır. Günümüzde ticari bankalar çoğunlukla halk arasında mevduat bankaları olarak da dilimize geçmiştir. Ticari bankalar ülkelerde mevcutta olan banka sisteminin önemli bir kısmını oluştururlar.

Katılım bankaları: dini varoluşları gereği faizi haram olarak kabul eden vatandaşların tasarrufları değerlendirmeleri için kurulan bir alternatif banka örneğidir. Katılım bankaları dini inançları aynı olan bireylerin ortak hareket ederek aktif ya da pasif olarak kullandıkları bankalar arasında yer almaktadır. Bu kişilerin katılım bankaları tercih etme sebepleri ise haram kabul ettikleri faizdir. Çünkü katılım bankalarından işlemlerin tümü faizsiz olarak değerlendirilir. Bu nedenledir ki, halk arasında katılım bankaları resmi faizsiz bankalar a da bir başka deyişle İslam bankalarıdır.

Para Yaratmayan Finansal Kurumları

Para yaratmayan bir kurum nasıl üretebilir? Para yaratmayan finans kurumlar kendi imkanları ile satın aldıkları fonları bir bakıma ödünç veren kurumlardır. Bu kurumlarda kendi içinde üç ayrılır. Yatırım bankaları, Kalkınma bankaları, sigorta kurumları, aracı kurumlar, menkul Kıymet borsaları, finans kiralama şirketleri açıklamış olduğumuz 6 maddenin açıklamalarıysa, sırasıyla şu şekildedir;

Yatırım bankaları araç çıkışı yaparak uzun vadeli fon getirisi sağlama için yapılan kuruluşlarda ton fazlası olan bireyler ya da kurumlar arasında aracılık yapan kuruluştur. Kalkınma bankaları az gelişmiş ülkelerin Kalkınma çabaların desteklemek yurt dışındaki ülkelerde özellikle de gelişmiş olan ülkelerle teknoloji ve sermaye transferlerinde pazarların gelişmesine ve büyümesine sağlamak için var olan kurumlardır.

Sigorta kurumları sigorta kurumları günümüzde herkesin aktif numarasını kullandığı sigorta katılım payı ödemesi ile günümüz çalışanlarının geleceği yaptığı yatırım için birikimlerini yatırdıkları kuruluşlardır. Bu kuruluşlar belirli bir prim sayısı ve günü doldurmanın ardından ödemeyi yapan kişiye emeklilik hakkı sağlamaktadır.

Aracı kurumlar birincil ve ikincil kişileri bir araya getiren aracı kişilerin yer aldığı kurumlardır arıcık aracılık yaptıkları kişiler bazen bireyler vatandaşlar olduğu gibi bazı zamanda kurumlardır.

Menkul Kıymet borsaları borsa ve işlem yapılan sahaya verilen isimdir borsa’daki alım satım işlemleri menkul kıymet borsalarında yapılarak finansmancılara güvenli bir Finansal Merkezi odaklı pazar yerleridir.

Faktoring şirketleri alacakların vadesinden önce belli bir çeki bankaya bozdurmak yerine vadesinde vadesinden önce bozdurmak istendiğinde bireylere yardımcı olmak adına belirli bir oran komisyon dahilin de çeki nakde dönüştüren finansman sağlayan Faktoring şirketleridir.

Finansal kiralama şirketleri ise kiralama konusunda uzmanlaşmış kişilerin var olduğu kurumlardır. Genellikle bu kurumlara Leasing şirketleri eşlik etmektedir. Şirketlere anlat istemedikleri demirbaşları kiralayan belirli bir bedel karşılığında kiralayan kurumlardır.

Finansal kurumları genel olarak Kredi birlikleri ya da varlık yönetimi olan şirketler olarak bilinmekle birlikte hisse senedi aracılarının da var olduğu bilinmektedir. Finans kuruluşların banka dışı kuruluş olarak nitelendir diye Faktoring ve finansman şirketleri bulunmaktadır.

Faktoring finansman şirketleri ve çalışanları bir banka prensibi ile çalışmaktadırlar. Ancak resmi anlamda kuruluşları bir banka değildir. Faktoring ve finansman şirketleri komisyonlu değerleme üzerinden çalışırlar. Yukarıda verilen çek örneğindeki gibi Vadesi gelen bir çeki bozmak bankanın görevidir.

Ancak vadesi gelmeyen çekler için beklemek yerine belirli bir faiz ya da oran karşılığında Faktoring şirketlerine giderek çek de yazan tutarın Faktoring firmasının komisyonları düşmesinin ardından çek üzerinde yazana değil hesaplanmış olan miktarı tarafınızca ödenir.

Tüm bunlar ışığında finansal kuruluşların belirli bir amaca hitap ederek para kazandırma gayesi ile kurulmuşlardır. Birçok alt başlığı olmasına rağmen genel başlıklar ile anlatılan konuya detaylı bakıldığında sermaye piyasalarının konusu da bu konuşmaları daha iyi olmalıdır.

Sebebi ise var olan finansal sistemin Hangi yapılar ile ayakta durduğunu gösteren bir çizelge olmasıdır. Finansal kuruluşların içerisinde risk seviyesi en yüksek olan Menkul Kıymetler Borsasıdır. Sebebiyet sen bu alanda konuyu bilen ya da bilmeyen birçok kişinin yatırım aracı olan hisse senetleriyle anlık olarak işlem yapıyor olmalarıdır. Anlık işlem yapılan merkezlerin online ya da 7/24 güvenli olması gerekmektedir.

Menkul Kıymetler Borsası aktif olarak işlem yapan bir ekran ya da Merkez olması sebebiyle kullanımı açısından iyiliği yaptıran veya yaptırmış olan herkesin kullanabileceği enstrümanları içeren aracı bir merkezdir. Ancak daha önce de belirtildiği gibi borsada işlem yapabilmek adına bilgi sahibi olmanız oldukça önemlidir.

Kurumların işleyişleri oldukça sistemli ve teknik ilerlemektedir. Belirli kuralları olan ve sistematik finans kaynaklarını içinde barındıran kuruluşlar ülkelerin temel dengelerini sağlamaktadırlar.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ