Delta Finans

Ekonomi Nedir

Ekonomi Nedir

Günümüzde ve geçmişten gelen tüm anlamlarıyla birlikte birden fazla tanımı bulunmaktadır. Ekonomi Nedir? Para kullanılarak veya para kullanmadan, bireyler arasında yapılan alış – veriş işlemlerine neden olan faaliyetlerin incelenmesine diyebileceğimiz gibi. Genel olarak verilebilecek cevap ise; Üretim, ticaret, tüketim, ithalat ve ihracattan oluşan insan aktivitesi olacaktır.

Ekonomi Nedir

Kelime köküne inmek gerekirse geçmiş dönemlerde yunan diline ait bir kelime kökü ve kelime yapısı bulunmaktadır. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere sözcük kelime kökü olarak, Yunancadan gelmektedir.

Ve anlamı ev yönetimi gibi bir kavrama eş değerdir. “oikia” ve “nomos” anlamları; Oikia kelimesi Yunanca da ev, nomos kelimesi ise yine Yunancada kural anlamını içermektedir. Bu sebeple ev yönetimi denilerek her iki kelime birleştirilerek günümüze “Ekonomi” olarak gelmiş kelimelerdendir.

Yaşantımızda farkında olmasak da gün de birkaç kez kullanıyoruz aslında. Bugün ise iktisatçılar bir anlamın üzerinde anlaşılmış durumda olan bu tanım “insanların ve toplumların para kullanarak veya para kullanmadan zaman içinde çeşitli mallar üretmek ve bunları şimdi veya gelecekte tüketmek üzere, toplumu oluşturan bireyler ya da gruplar arasında bölüştürmek için kıt üretim kaynaklarını kullanma tercihlerinin incelenmesi ekonomidir.” Bu bilim çeşitli sorulara yönelik cevapları Mikro ve Makro İktisat başlıkları altında aramaktadır.

Mikro Ekonomi birey, firma, endüstri gibi daha küçük birimlerin iktisadi davranışlarını incelemektedir. Fiyat oluşumu, üretici – tüketici dengeleri, piyasalar ve arz – talep gibi

Makro Ekonomi ise, Bu kavramı bütünsel olarak ele alır. Milli gelir, fiyat hareketleri ( enflasyon ), dış mali ilişkiler, ekonomik büyüme ve kalkınma, para ve bankacılık, borçlanma olarak genel başlıkları vardır ve bir bütün olarak ele alır.

İlk insanlardan bu yana, gelişen toplumlarda gelişim göstererek büyüme ve değişim süreçlerinden geçmiştir. İlk olarak Sümerler, mal ve paraya dayalı büyük ölçekli bir ekonomi oluşturmuştur. Tarihte ilk parayı icat eden yine Sümerler olması sebebiyle, ilk adımında bu devirde atılması oldukça doğal. Günümüzdeki anlamıyla ise, Babiller ve komşu devletler tarafından kurulmuştur.

Belirli bir bölge içindeki ekonomik sistemden oluşmaktadır. Bu kavramı oluşturan sistem ise bölgedeki iş gücünü, doğal kaynakları içerir. Ekonomi birden fazla faktörün birleşmesiyle oluşmaktadır.

Bu faktörler sırasıyla şu şekildedir; Teknolojik evrim, tarih ve sosyal organizasyon, coğrafya, doğal kaynaklar, gelir ve ekoloji gibi faktörlerdir. Bir ülkenin meslek grupları, kuruluş ve faaliyetleri ekonomiye katkıda bulunmaktadır. Kavramın çekirdek öğeleri ise, tasarruf, yatırım ve tüketimdir. Çekirdek öğeler yön veren pazarın dengesini belirlemektedir. 

Modern ekonomi biliminin ilk görevi üretimin, işsizliğin, fiyatların ve benzer durumların davranışını tanımlamak, açıklamak ve aralarındaki ilişkiyi saptamaktadır. Tarih boyunca yapılan keşifler, icatlar bunların hepsi desteklemek adına atılan önemli adımlardır.

Ekonomide bilinmesi gereken önemli kurallar vardır. Bu kuralları Britanyalı iktisatçı John Maynard Keynes şu şekilde açıklamıştır.

“İktisatçıların ve siyasi yazarların düşünceleri, doğru olsun olmasın, genellikle sanıldığından çok daha etkilidir. Diyebiliriz ki, dünyayı bu düşünceler yönetmektedir. Her türlü entelektüel etkiden uzak olduğunu sanan pratik insanlar, genellikle artık hayatta olmayan bir iktisatçının eseridir.

İktidarda olan ve havadan sesler işiten çılgınlar, birkaç yıl önce yazı yazmış akademik bir yazardan ilham alırlar. Eminim, edinilmiş çıkarların gücü, düşüncelerin dolaylı etkisinden çok daha zayıftır. Bu hemen kendisini göstermez, belli bir gecikmeye bağlıdır. Ancak iktisadi ve siyasi felsefe alanında 25-30’lu yaşlarına geldikten sonra yeni teorilerin etkisi altına girenler çok değildir.

Bu nedenle memurların ve siyasetten insanların hatta ihtilalcilerin olaylara bakarak uyguladıkları düşünceler o kadar yeni olmayabilir. İyilik ya da kötülük için tehlikeli olan, edinilmiş çıkarlar değil, düşüncelerdir. “

Radikal düşünceleriyle bilinen John Maynard Keynes iktisat bilimine yön veren güçlü isimlerin önde gelenlerindendir. Neden ve niçin ekonomi sorularına Radikal iz düşümleriyle cevaplayan bilim insanıdır.

Ekonomide bilinmesi gereken durumlar vardır ki bu durum her vatandaşın bilmesi ve duyarlı olması gereken oldukça önemli bir konudur.

Bir devlet harcama yaptığında bunu er ya da geç o ülkenin vatandaşları ödeyecektir. Bu ödeme niteliği vergi gibi açık yollarla da olabilir. Bir başka ihtimalle enflasyon gibi kapalı yollarda tercih edilebilir.  

Bir ekonomide denge varsa, insanlar seçimlerinden tatmin olurlar. İyi niyetli kişilerin dışarıdan gelerek koşulları değiştirmesi imkansız gibi görülmektedir. Gelecekte herkes teşviklere tepki verebilir. Bu nedenle tutmak isteyip de tutulamayan sözler olacaktır. Bir söz vermeden durumlar değiştiği halde bu sözü tutup tutmayacağınızı gözden geçirmek gerekir.

Ekonomiye yön vere bireylerin temel ve özel ihtiyaç algıları ve arayışlarıdır. Temel olan ekonomik kavramlar; İhtiyaç, üretim, mal, kıtlık, tercih, fayda – zarar, kaynak, değer, alternatif  ( Fırsat ) maliyeti

Günümüzde ve insanlık tarihinde ihtiyaçlar sayıca sonsuzdur. Karşılanmadığı zaman üzüntü, karşılandığında da ise mutluluk / haz veren bir duygudur. Bu ihtiyaçlar dahilinde hayatımızın içinde her zaman vardır. İnsanoğlunun ilkel dönemlerden bu yana temel ihtiyaçlarını karşılamakla ilişkili olan, uygulama ile insanlar çeşitli ihtiyaçlarını sağlamışlardır.

Bu durum bireylerin ilk tanıştığı ekonomi kavramlarının; ihtiyaç, fayda sağlamak, değer yaratmak ve fiyat olduğunu göstermektedir. Ekonomi aslında görülmeyen güçlü bir bağdır. Bireyden işletmeye, ülkelerle ve tüm dünyaya uzanan ciddi ve oldukça güçlü bir bağdır.

Örnek vermek gerekirse, günümüzde iyi bir işletme yönetimi ülke ekonomisini doğrudan etkiler. İşletme ülkeye ülkelerde yine dünya ekonomisine yön verir hale gelir zamanla.

Tüm bunlarla birlikte pozitif ve normatif olarak alt başlıkları yer almaktadır. Pozitif mevcut durumla ilgilenir. Değer yargılarını barındırmaz. Normatif ise; Değer yargılarına büyük önem vererek, ne olması gerektiğini detaylarıyla inceler.

Ekonomist Kimdir?

Ekonomist; sağlık, eğitim, kalkınma ve çevre gibi çeşitli konularda yönetimsel planlamaya ve karar vermeye yardımcı olacak tavsiyelerde bulunur. Teknik bilgiyi pratikleştirerek, ekonomik kavramlar, teoriler ve analitik teknikleri birlikte kullanarak bireylerin hayatlarına yansıtırlar.

Ünlü Ekonomistlerin “Ekonomi Nedir” tanımlamaları.

Adam Smith

Adam Smith’ e göre servet bilimidir.  Kurucusu olarak tüm otoritelerce kabul edilen Smith, servet elde etmek için yapılan çalışmaların bu bilimin inceleme alanı olduğunu söylemektedir. Simth bu açıklamasına 1776 yılında yayımladığı “Ulusların Zenginliği Kaynakları ve Tabiatı Üzerine Araştırma” adlı kitabı kaynak olarak gösterilebilir.

Alfred Marshall

Alfred Marshall neo klasik İktisatçılar arasında yer alan ve hatta Neo klasik akımın kurusu Marshall “ekonomi, sonsuz olan, insan ihtiyaçlarını var olan kıt kaynaklara karşılaşmasına ilişkin konuları kapsar” cümleleriyle tanımlamıştır.

Knut Wicksell

Knut wicksell İsveçli ekonomist ise şu sözlerle anlatmıştır.  “insan ihtiyaçlarının tatmin yönünden yapılan düzenli bir çalışma ve faaliyetler”

Lionel Robbins

İngiliz iktisatçı Robbins’ e göre; ”ekonomi amaçlarla alternatif kullanım olanakları olan sınırlı kaynak arasında ilişkiler yönünden insanları davranışlarını inceleyen bir bilimdir.

Hermann Heinrich Gossen

Hermann Heinrich Gossen Alman iktisatçıya göre; birey topluma en az uğraşla en çok doyumu sağlamayı gösteren yöntemler kuramdır.

Paul Samuelson’a göre; insanların çeşitli mallar üretmek ve bunları tüketilmek üzere toplumun çeşitli üyelerine dağıtmak amacıyla kıt ve sınırlı üretim kaynaklarını ne şekilde kullandıklarını inceleyen bir dalı ifade ediyor.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
    BİR YORUM YAZ